Belastingplichtigen die inkomen en vermogen verzwijgen

Tot nu toe kan dit nog worden voorkomen door binnen twee jaar nadat een onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan, alsnog aangifte te doen van het verzwegen inkomsten of vermogen.

Inkeren kan na 1 januari 2018 nog wel aanleiding zijn voor matiging van de boete. De huidige inkeer regeling blijft bestaan voor de aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten worden gedaan. Dat geldt ook voor informatie, gegevens of aanwijzingen die vóór 1 januari 2018 hadden moeten zijn verstrekt.