Belastingaangiftes

Ook voor andere belastingaangiftes kunt u op ons rekenen

Belastingaangiftes

Lemmers Belastingadvies helpt graag bij het samenstellen van uw aangifte Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, waarbij wij voor u optimaal gebruik maken van de van toepassing zijnde fiscale faciliteiten. Het is mogelijk dat we bij het invullen van uw aangifte mogelijke belastingbesparingen zouden kunnen signaleren. Indien gewenst wordt u daarover uiteraard geïnformeerd. Tot slot verzorgen wij, na ontvangst van uw akkoordverklaring ter zake van de onderhavige aangifte, via onze aangiftesoftware voor een veilige digitale verzending van de aangifte naar de belastingdienst.

Ook verzorgen wij aangiftes Loon- en Omzetbelasting. Deze aangiftes worden op basis van de door u aangeleverde informatie periodiek, bijvoorbeeld éénmaal per maand, per kwartaal of per jaar, samengesteld.

Verder verzorgen wij voor u in het voorkomende geval de aangifte Erf- en Schenkbelasting.