Belastingadviezen

Voor elke belastingsoort het best mogelijke advies

Belastingadviezen

Vaak gebeurt het dat een belastingplichtige op fiscaal gebied in een situatie komt waarin hij niet terecht was gekomen indien hij in een eerder stadium een gedegen advies had ingewonnen.

Wij adviseren u daarom graag vooraf over alle fiscale mogelijk- en onmogelijkheden van uw persoonlijke situatie, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Met het juiste advies kan mogelijk worden voorkomen dat u te veel belasting zou moeten betalen. Daarbij is het voor ons niet van belang of het om een op het eerste oog probleem van beperkte omvang of een omvangrijk fiscaal probleem gaat. Wij kunnen u als (belasting)adviseur altijd op weg helpen en indien gewenst u begeleiden tot een voor alle partijen acceptabel resultaat. Ook wanneer u al in een onaangename fiscale situatie terecht bent gekomen, kunnen wij u de helpende hand bieden.

Onze (belasting)adviezen verstrekken wij op het gebied van Inkomsten- en Vennootschaps­belasting, Loon- en Omzetbelasting en op het gebied van Erf- en Schenkbelasting. Wij adviseren u altijd met als uitgangspunt een voor u zo optimaal mogelijke oplossing voor uw (fiscale) vermogens- en inkomstenpositie te bereiken.