Overige adviezen

Geen vraag op ons vakgebied is te veel

Overige adviezen

Het komt regelmatig voor dat tijdens besprekingen met cliënten, op andere gebieden dan de hierboven genoemde om advies wordt gevraagd. Dit kan dan gaan om arbeidsconflicten, financieringen, emigratie, echtscheiding, studiefinanciering en dergelijke. Ook bij dit soort zaken zijn wij u graag van dienst.