Estate Planning

Wij gaan voor de meest ideale structurering van uw vermogen

Estate Planning

Stel, u heeft door de jaren heen een aardig vermogen opgebouwd. Daar bent u trots op. U wilt ook dat, wanneer u het niet meer nodig heeft, dit vermogen (later) goed terecht komt. Wie krijgt wat en wanneer? Wat moet er dan eventueel aan Erf- en of Schenk­belasting worden betaald? Bij onze begeleiding van uw Estate Planning bent u altijd degene die het laatste woord heeft. Ons uitgangspunt bij vermogensoverdracht is altijd dat overdracht van uw vermogen een mogelijkheid en geen verplichting is. Indien u voor overdracht kiest zal deze door ons zo fiscaal optimaal mogelijk, maar nog belangrijker naar uw specifieke persoonlijke wensen worden ingericht.