Belastingrente

De Belastingdienst berekent vanaf de eerste dag van de 7de maand na het einde van het boekjaar belastingrente over de eventueel verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. De belastingrente bedraagt op dit moment (1 maart 2018) voor de heffing van inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting (B.V. ’s) 8%.

 

Doet de Belastingdienst er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En wijkt de Belastingdienst niet af van uw aangifte? Dan beperkt de Belastingdienst de periode waarover u rente in rekening krijgt gebracht tot 19 weken: 3 maanden om een aanslag op te leggen, en 6 weken voor de betaaltermijn van die aanslag.

 

Door vóór 1 juli volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aan te vragen, kan mogelijk het in rekening brengen van belastingrente worden voorkomen.