Eigen woning reserve

De door u verlaten woning is geen eigen woning meer na 2 jaar

 

Bij een echtscheiding komt het nog al eens voor dat één van de ex-partners in de gezamenlijke woning blijft wonen. In een dergelijke situatie is het voor de vertrokken ex-partner mogelijk om nog twee jaar na het verlaten van de woning zijn/haar deel van de rente verschuldigd op de eigen woning schuld (verder: EWS) ten laste van zijn/haar box 1 inkomen te brengen.

Na 2 jaar is de door ex-partner verlaten woning voor hem/haar geen eigen woning meer. De rente ter zake van de EWS die de vertrokken ex-partner betaalt, is niet meer aftrekbaar vanaf de dag dat de 2 jaarstermijn is verstreken. Ook geeft deze ex-partner vanaf dat moment geen eigenwoningforfait meer aan. De ex-partner geeft zijn/haar deel van de waarde (WOZ-waarde van de woning) en de schuld van de woning aan in box 3 (sparen en beleggen).

Voorbeeld:

De ex-partners hadden samen een eigen koopwoning. Op 21 maart 2015 is de ene ex-partner naar een huur­woning vertrokken. De koopwoning die werd verlaten kan tot 21 maart 2017 voor de vertrokken ex-partner een eigen woning zijn. In dat geval geeft de vertrokken ex-partner in 2017 deze woning in box 1 aan als eigen woning voor de periode 1 januari tot 21 maart 2017. Alleen de (hypotheek)rente die over genoemde periode wordt betaald is voor de vertrokken ex-partner in 2017 nog aftrekbaar. Vanaf 21 maart 2017 behoren het aandeel in de koopwoning en eigenwoningschuld van de vertrokken ex-partner tot zijn/haar bezittingen en schulden van box 3 (sparen en beleggen).

 

1.   Overwaarde en restschuld

Op het moment waarop de vertrokken ex-partner het aan hem/haar toebehorende deel van de koopwoning en de EWS in box 3 moet aangeven dient de eventueel aanwezige eigenwoningreserve of restschuld te worden bepaald. Van een eigenwoningreserve is sprake indien de waarde van de woning groter is dan de daarop rustende EWS.

Is er een grotere EWS dan de woning waard is, dan ontstaat er een restschuld. Is dit gebeurd na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018, dan valt het bedrag van de restschuld in box 1. De rente die de ex-partner betaalt over dit deel van de schuld is dan nog 15 jaar na het ontstaan van de restschuld aftrekbaar. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 

2.   Overwaarde verlaten woning

Heeft de door de ex-partner verlaten woning een overwaarde, dan vormt deze overwaarde de eigen­woning­reserve. De eigen­woningreserve beïnvloedt de EWS en dus de renteaftrek van een andere (nieuwe) koop­woning. De ex-partner wordt namelijk geacht de eigenwoningreserve in de andere (nieuwe) koop­woning, die als eigen woning kwalificeert, te investeren. De eigenwoningreserve vervalt indien de ex-partner pas na een periode van meer dan 3 jaar, nadat de verlaten koopwoning geen eigen woning meer is, een andere (nieuwe) koopwoning betrekt, die dan als eigen woning kwalificeert.

 

3.   Ex-partner woont gratis in de woning

Is de koopwoning na de 2 jaar nog altijd in gezamenlijk eigendom van de ex-partners en blijft een van de ex-partners gratis in de woning wonen, dan is het gratis wonen van de achterblijvende ex-partner een vorm van door de vertrokken ex-partner betaalde partneralimentatie. De vertrokken ex-partner trekt dan het bedrag van zijn/haar deel van het eigenwoningforfait van de verlaten woning en het eventueel voor de achter­gebleven ex-partner betaalde deel van de eigenwoning rente af als betaalde partner­alimentatie.

De eigen woning rente, die betrekking heeft op het deel van de schuld van de achtergebleven ex-partner, kan, indien er sprake is van een onderhoudsverplichting, voor de vertrokken ex-partner aftrekbaar zijn als betaalde partneralimentatie.

 

4.   Ex-partner betaalt huur voor de woning

Indien de achterblijvende ex-partner huur betaalt voor een deel van de voormalige gezamenlijke koop­woning, dan hoeft de vertrokken ex-partner dat niet als inkomen op te geven. Maar de vertrokken ex-partner mag dan het bedrag van zijn/haar deel van het eigenwoningforfait niet aftrekken als betaalde partneralimentatie.