Cookiesverklaring Lemmers Belastingadvies

Dit is de Cookieverklaring van Lemmers Belastingadvies, gevestigd te Rijswijk. Lemmers Belastingadvies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Onze website heeft niet de intentie of als doel gegevens te verzamelen over website bezoekers.

Lemmers Belastingadvies respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. Het doel hiervan is om de werking van de website te optimaliseren. Er worden geen persoonlijke gegevens via deze website verzameld.

Op deze website wordt de mogelijkheid geboden om via e-mail om een reactie te verzoeken. In dat geval zullen noodzakelijkerwijs gegevens van u (zoals uw naam en adres of e-mailadres) worden verzameld en gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Dan zal uiteraard uw privacy eveneens worden gerespecteerd. De door u aldus verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen en voor de eventueel aangegeven doeleinden.


Contactgegevens:

Website                      : https://www.lemmersbelastingadvies.nl;
Adres                          : Laan van Zuidhoorn 41, 2289 DC Rijswijk,
Telefoonnummer    : +31704155337.

Hans Lemmers is de Functionaris Gegevensbescherming van Lemmers Belastingadvies. Hij is te bereiken via hans@lemmersbelastingadvies.nl.


Links naar andere websites:

Op de website van Lemmers Belastingadvies tref je links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw (persoons)gegevens door de organisaties waarnaar wordt doorverwezen. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.


Wijzigingen

Lemmers Belastingadvies behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Cookies verklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring voor een update van ons cookie beleid.